vázací prostředky

VÁZACÍ PROSTŘEDKY

Provádím pravidelné (roční) prohlídky vázacích prostředků u zákazníka.

Kontroly vázacích prostředků

Vázací prostředky by měly být vizuálně zkontrolovány kompetentní osobou alespoň jednou za rok (pokud výrobce nestanoví lhůtu kratší), aby byla zajištěna bezpečnost a jejich vhodnost k dalšímu používání.

Sortiment:

vázací řetězy dle ČSN EN ISO 9934-1, ČSN EN 10228-1

vázací popruhy ze syntetických vláken ČSN EN 1492-1+A1)

ocelová vázací lana (ČSN ISO 8792)

volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen (ČSN EN 13155+A2) jako např.:

  • zdvihací svěrky
  • břemenové magnety
  • speciální manipulační prostředky

a jiné

  • Prohlídku provádí osoby s odpovídající kvalifikací pro příslušný druh kontrolního úkonu.
  • Pro podporu evidence, kontroly a revize závěsných prostředků jsou k dispozici kvalitní software.