Školení obsluhovatelů pracovních plošin

Školení obsluhovatelů pracovních plošin dle ČSN ISO 18893:2014 a navazující

  • Je odpovědností zaměstnavatele nebo uživatele se ujistit, že obsluha je seznámena s místem a provozními předpisy stroje, s účelem a funkcí plošiny a ovládáním ze země.
  • Nedávná studie provedená v oblasti bezpečnosti práce dokázala, že většina nehod je způsobená tím, že obsluha nedodržuje jednoduché a elementární předpisy a zásady bezpečnosti.
  • Vaši profesionálně vyškolení obsluhovatelé plošin jsou nejlepší prevencí proti těmto nehodám.
  • Při školení obsluhovatelů plošin se primárně zaměřujeme na konkrétní typ plošiny používaný ve Vaší organizaci s maximálním využitím návodů k obsluze k těmto plošinám. Důraz klademe na znalosti hlavních nebezpečí jako převrácení (vítr, vlastnosti základny, zatížení plošiny), pád, náraz, atd.
  • Neméně důležitou součástí školení je vymezení jasných pravomocí při pronájmech plošin. Nebo naopak při používání pronajaté plošiny, samotná údržba plošiny a příslušné zkoušky k provozování.

Samotné pojízdné zdvihací pracovní plošiny jsou rozděleny do těchto tříd:

Praktický zácvik obsluhovatele plošin

Nejdůležitější částí celé přípravy budoucího obsluhovatele pracovních plošin je praktický zácvik na tom typu plošiny, který bude obsluhovat. Třída plošiny se zapisuje do průkazu obsluhovatele plošin na základě přezkoušení z praktických a teoretických znalostí.
O tomto zácviku musí být vystaveno potvrzení. Zajišťujeme i praktické zácviky obsluhovatelů pracovních plošin!
Přezkoušení z praktických a teoretických znalostí a dovedností provádí revizní technik zdvihacích zařízení a probíhá formou testu a zápisu ze školení.              

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné:

  • být starší 18ti let
  • mít platnou zdravotní prohlídku pro profesi obsluhovatel pracovních plošin (požadavky na lékařské vyšetření jsou uvedeny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví)
  • nový uchazeč musí mít potvrzení o praktickém zácviku v délce minimálně 24 hodin, pod vedením zkušeného vazače s praxí minimálně 2 roky, kterého určí zaměstnavatel
  • absolvovat základní teoretické školení s přezkoušením

Na základě úspěšného splnění výše uvedených požadavků je vystaveno oprávnění obsluhy pracovních plošin. Pro potřeby zaměstnavatele je vedena prezenční listina s osnovou školení.